Vítajte v KODAS Consulting s.r.o.

KODAS Consulting s.r.o. je 100%-ná dcérska spoločnosť KODAS Žilina, s.r.o.

Jej hlavným cieľom je poskytovať Profesionálne služby pri vedení a spracovaní jednoduchého a podvojného účtovníctva, vrátane spracovania miezd a personalistiky právnickým a fyzickým osobám.
Okrem toho sa špecializuje na metodickú prípravu nasadenia programov KODAS pre konkrétnych užívateľov, zabezpečuje vyškolenie personálu, poskytuje odbornú pomoc pri návrhu, zavedení a prevádzkovaní informačných systémov. Zabezpečuje sledovanie legislatívy, spracováva analýzy a návrhy rozvoja účtovných programov a testovanie nových verzií programov. Spolupracuje s daňovými a účtovnými poradcami a audítormi.

Filozofiou firmy je “Kvalitne, včas, s individuálnym prístupom a za primeranú cenu zabezpečovať komplexné služby v oblasti ekonomického a účtovného poradenstva, spolu so spracovaním a vedením účtovníctva a miezd s využitím moderných a efektívnych technológií a on-line prístupom k účtovným agendám.”

 Naše služby

Profesionálne, komplexné služby v oblasti ekonomického a účtovného poradenstva a spracovania účtovníctva a miezd. Dôraz pri poskytovaní služieb kladieme na individuálny prístup a primeranú cenu. Diskrétnosť a záruka za bezchybné služby sú samozrejmosťou.